Зміни громадської думки в Україні у 2019 році

Оцінка життєвої ситуації

У лютому 2018 року в масовій свідомості українців домінували два варіанти оцінки життєвої ситуації: а) жити важко, але можна терпіти (47%) і б) терпіти нинішнє тяжке становище вже неможливо (40%). При цьому лише один з кожних 17-ти респондентів (6%) стверджував, що у нього все добре. А вже в липні 2019 року цю позицію розділяв кожен десятий (10%). Крім того, порівняно із попереднім роком, дещо знизилася доля тих, хто більше не бачив можливості терпіти своє тяжке становище (з 40% до 35%). Зміни тривали і в другому півріччі, викликавши помітне зрушення в співвідношенні чисельності тієї частини суспільства, якій жити важко, але можна терпіти, а також тих, хто більше не може терпіти своє тяжке становище. Приміром, якщо в лютому минулого року прибічників першої позиції було в 1,2 рази більше, ніж прибічників другої, то у листопаді 2019 року цей розрив досяг вже 1,9 рази.

Оцінка матеріального становища сім’ї

Якщо порівнювати оцінку українцями свого матеріального становища в листопаді 2018 і в листопаді 2019 років, то очевидно, що за рік сталися ряд змін. По-перше, в цілому по країні приблизно удвічі (з 5% до 11%) зросла питома вага тих, хто вважає матеріальний достаток своєї сім’ї більш менш хорошим. По-друге, в Україні стало більше людей, які вважають рівень достатку своєї сім’ї середнім (з 42% в 2018 р. до 54% в 2019 р.). Нарешті, істотно менша частина українців стала сприймати матеріальне становище своєї сім’ї як більш менш погане.

Оцінка вектора розвитку країни

Взимку-навесні 2019 року лише порівняно невелика частина населення (на рівні 9-10%) вважала, що на той момент ситуація в країні розвивається у більш менш правильному напрямі. Більшість же (на рівні 50-53%) була упевнена в зворотному. Але вже літом 2019 р. ситуація міняється. У 2,5-3 рази зросла питома вага тієї частини українців, яка вважає вірним вектор розвитку країни (з 9% до 27%). Одночасно більш ніж удвічі знижується питома вага тих, що критично оцінюють цей вектор (з 50% до 19%). Зате стає більше тих, хто неоднозначно сприймає політичний курс нової влади. У кінці 2019 р. більше половини українців (54%) вважали, що цей курс частково веде країну в правильному напрямі, а частково — в неправильному.

Оцінка економічного стану країни

Як у січні, так і листопаді 2019 р. більшість українців вважали стан справ в економічній сфері в цілому поганим. В той же час, якщо в січні цієї оцінки дотримувалися три чверті українців (76%), то у листопаді їх доля помітно знизилася (до 56%). Одночасно з цим ми спостерігаємо збільшення долі населення, яке вважає стан справ у вітчизняній економіці середнім (з 22% до 39%). Таким чином, в листопаді 2019 року загальна оцінка по цьому параметру хоча і залишалася переважно негативною, але помітно пом’якшилася у порівнянні із січнем.

Оцінка політичної ситуації в країні

Після президентських і парламентських виборів почало змінюватися сприйняття українцями політичної ситуації в країні. Це проявилося в тому, що у складі населення країни поступово стала рости доля тих, хто оцінював поточну політичну ситуацію як в цілому позитивну: в листопаді, в порівнянні з березнем, їх стало на 10% більше. Одночасно зросла також і доля тієї частини українців, які неоднозначно ставилися до поточної політичної ситуації, вважаючи її наскільки стабільною, настільки і нестабільною (з 27% у березні до 42% в листопаді 2019 р.). В результаті цих зрушень негативні оцінки політичної ситуації стали зустрічатися помітно рідше (41% в листопаді проти 66% у березні 2019 року).

Ставлення до діючої влади

Упродовж зимових і весняних місяців 2019 р. українці найчастіше характеризували своє ставлення до влади як недовіру (більше 50%) і ненависть (11%). З липня 2019 р. у своєму ставленні до влади українці стали частіше використовувати такі характеристики, як підтримка (5% в січні і 33% в листопаді) і повага (4% в січні і 19% в листопаді).У листопаді 2019 року позитивні характеристики відношення до влади стали в сукупності зустрічатися частіше, ніж негативні.

Назад