Вплив фізичної активності на емоційний стан українців

Як показують результати нашого дослідження, щодо того, чи вважають українці себе щасливими людьми, в певній мірі пов’язано з рівнем їх фізичної активності.

Так, ті з них, хто протягом останнього року займався якимись видами фізичної активності, значимо частіше відносить себе до щасливих людей (80% респондентів даної групи), ніж особи, що не проявляли такої активності (67% респондентів цієї групи). На статистично значущому рівні перевагу над фізично пасивної частиною українців за питомою вагою щасливих людей найчастіше зустрічалося серед тих, хто протягом останнього року займався фітнесом (92%), бігом (88%), футболом (88%) і плаванням (88%).

Отримані нами результати дають підставу вважати, що фізична активність українців є також одним з факторів, що впливають на їхній емоційний стан. Наприклад, серед тієї частини респондентів, які останнім часом практикували той чи інший вид фізичної активності, питома вага респондентів з переважанням позитивних емоцій була значимо вища, ніж серед респондентів, які ігнорували заняття фізичною культурою і спортом (відповідно, 59% проти 43%) . Найчастіше значуще переважання осіб з позитивним емоційним настроєм фіксувалося серед тих фізично активних українців, які займалися бігом (на рівні 66%), фітнесом (77%) і плаванням (63%).

 PDF-версія:

Фізактивність_Емоції_лист_2020_укр

Назад