Українці в умовах карантину: ставлення до влади

Як показують результати чергової хвилі всеукраїнського CATI-опитування*, на нинішньому етапі карантину у ставленні українців до чинної влади спостерігається певне переважання негативних настроїв над позитивними. Населення України за характером емоційної реакції на дії нинішньої влади можна умовно розділити на три великі групи: на тих, хто ставиться до неї в цілому позитивно (з повагою і підтримкою) – 34%, нейтрально (з байдужістю або вагається з відповіддю) – 23% і на тих, хто сприймає її в цілому негативно (з недовірою або ненавистю) – 43%.

При цьому слід зазначити, що на початку карантину (тобто приблизно два місяці тому) в цілому позитивне ставлення до чинної влади була властиве 42%, а в цілому негативне – 38% дорослого населення країни. Таким чином, за час дії карантину ставлення українців до нинішньої влади зазнало певних змін: рівень позитивної реакції на її дії знизився на 8%, а рівень негативної реакції виріс на 5%. Зниження рівня позитивного ставлення до дій влади було викликано скороченням питомої ваги тих, хто підтримують ці дії (з 34% на початку карантину до 25% в даний час). Що стосується зростання рівня негативного сприйняття, то він був викликаний збільшенням частки тих, хто по відношенню до чинної влади відчуває ненависть (з 4% до 6%) і / або недовіру (з 34% до 37%).

Характер емоційного ставлення українців до нинішньої влади певною мірою залежить від статі, віку і місцевості проживання:
– На відміну від чоловіків жінки значимо частіше схильні висловлювати своє ставлення до діючої влади за допомогою таких понять, як підтримка (27% проти 21%) і повага (11% проти 7%), і значимо рідше використовували для цього таке поняття як ненависть ( 4% проти 7%);
– Старша вікова група частіше, ніж молодь висловлює до влади свою недовіру (42% проти 29%) і рідше, ніж молодь і представники середнього віку, відноситься до влади з повагою (8% проти 14%) або байдужістю (9% проти 19%) ;
– Сільські жителі значимо частіше схильні підтримувати чинну владу, ніж жителі звичайних міст і обласних центрів (28% проти 22%).

За час дії карантину певних змін зазнали оцінки діяльності перших осіб України – Президента В. Зеленського, прем’єр-міністра Д. Шмигаля і спікера ВР Д. Разумкова. Станом на перший тиждень червня приблизно 46% дорослого населення країни в цілому схвалювали діяльність Володимира Зеленського на посаді Президента України, приблизно стільки ж – 42%, в цілому не схвалювали її, іншим 12%, як правило, важко було дати їй якусь оцінку. Порівнюючи цей розподіл оцінок з оцінками на початку карантину, можна відзначити, що питома вага тих, хто в цілому схвалює діяльність нинішнього президента країни, знизилася на 13%, у той час як частка тих, хто її в цілому не схвалює, зросла на 12% .

Аналогічні тенденції проглядаються і в динаміці оцінок діяльності прем’єр-міністра Дениса Шмигаля і спікера парламенту Дмитра Разумкова. Так, на початку червня питома вага тих, хто в цілому схвалює діяльність Д. Шмигаля, становила 16% (проти 26% на початку квітня), а в цілому не схвалюють її – 42% (проти 20% на початку квітня). В оцінках діяльності спікера ВР Д. Разумкова рівень позитивної складової знизився за цей же період на 10% (з 37% до 27%), у той час як рівень негативної складової зріс на 11% (з 23% до 34%).

 PDF-версія:

Rubicon2.0_RB_Report_20200610_ua_4

*Опитування проводилося у період з 3 по 8 червня 2020 року. Всього опитано 1010 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – CATI-опитування (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Назад