Українці в умовах карантину: оцінка економічного становища країни

За час карантину, викликаного пандемією коронавирусу, оцінка українцями економічного становища нашої країни зазнала певних змін, які, однак, не мали принципового характеру. Незадовго до початку карантинних заходів (у кінці лютого) загальна картина оцінки населенням поточного стану вітчизняної економіки складалася наступним чином: майже дві третини українців (64%) вважали цей стан в цілому поганим, понад чверть (29%) оцінювали його як середній, і тільки 4% – сприймали його як в цілому добрий.

За підсумками другої хвилі дослідження (початок квітня місяця) картина трохи змінилася. Це виразилося, по-перше, в зниженні до мінімуму питомої ваги тих, хто вважав економічне становище України в цілому добрим (з 4% до 1%) і, по-друге, в збільшенні частки тих, хто оцінював це становище як в цілому погане (з 64% до 68%).

За останні два місяці моніторингу (травень-червень) була зафіксована певна варіація рівня як позитивних, так і негативних, а також нейтральних оцінок стану справ в українській економіці. Загальний зміст цих коливань виражається в наступних двох тенденціях: а) у зростанні чисельності тієї частини українців, яка в цілому негативно оцінює нинішній стан вітчизняної економіки, і б) в зниженні чисельності тієї частини жителів України, яка оцінює цей стан як в цілому поганий або середній.

Як показують результати чергової хвилі загальноукраїнського CATI-опитування*, на кінець червня загальна картина, яка відображає ставлення масової свідомості до стану справ у економіці країни, виглядала так: 1% опитаних вважав це становище більш-менш добрим, 20% вважали його середнім, а переважна більшість (76%) – в цілому поганим.

Результати статистичного аналізу дозволяють констатувати, що деякий (досить слабкий) вплив на формування даної оцінки справляє вік респондентів. Цей вплив проявляється в тому, що молодь дещо м’якше (на статистично значущому рівні), ніж представники інших вікових груп, схильна оцінювати стан української економіки: представники цієї вікової категорії трохи частіше за інших оцінюють економічний стан як в цілому добрий (відповідно, 3% проти 1% у осіб середнього віку і 0,4% у старшої вікової категорії) або середній (відповідно, 32% проти 21% та 15%), але трохи рідше схильні сприймати його як в цілому поганий (відповідно, 63% проти 76% та 81%).

 PDF-версія:

Rubicon2.0.4_RB_Report_20200626_6_ua

*Опитування проводилося у період з 19 по 24 червня 2020 року. Всього опитано 1009 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – CATI-опитування (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Назад