Уявлення українців про прийнятний рівень зарплати

Для більшості українців головним або навіть єдиним джерелом доходів є їхня заробітна плата. Втім, в Україні існує ще й суттєва різниця між такими поняттями як «офіційна», «реальна» і «бажана» зарплата. Також для України є характерним невдоволення більшості населення кількістю зароблених грошей.

Як показують результати листопадового опитування*, українці далеко не одностайні у питанні прийнятного для них рівня заробітної плати. Про це свідчить істотний розкид отриманих відповідей: мінімальна сума, зазначена як прийнятна, становить 5 тис. гривень, а максимальна – 100 тис. гривень. Найчастіше значення прийнятних зарплат вкладалися в інтервалах від 10 тис. до 25 тис. гривень. В цілому по вибірці середнє значення прийнятного для українців рівня заробітної плати склало 20 328 гривень, що в 1,7 разу більше, ніж зафіксований Держстатом середній рівень зарплати у жовтні 2020 р. Слід відзначити, що за останній рік рівень прийнятної заробітної плати збільшився приблизно на 5,5% (з 19,3 тис. гривень в 2019 році до 20,3 тис. гривень в нинішньому році), але співвідношення реальної і прийнятної зарплати порівняно із вереснем 2019 р. майже не змінилося.

Результати аналізу показують, що на уявлення українців щодо прийнятного рівня заробітної плати певною мірою впливають такі соціально-демографічні характеристики, як стать, вік, місцевість і регіон проживання:

– Чоловіки схильні вказувати вищий рівень прийнятної для них заробітної плати, ніж жінки (в середньому, відповідно, 22,0 тис. і 18,9 тис. гривень);

– Як правило, зі збільшенням віку респондентів спостерігається зниження рівня прийнятної для них заробітної плати. Так, у осіб старшої вікової групи він склав 16,1 тис. гривень, а в осіб у віці 30-39 років він був близько 23,0 тис. гривень;

– Найбільш високий середній рівень прийнятної заробітної плати зафіксований серед жителів обласних центрів (23,1 тис. гривень), а найнижчий – серед жителів сільської місцевості (17,2 тис. гривень);

– Також найвищий рівень прийнятної зарплати був вказаний жителями східного регіону (в середньому 22,6 тис. гривень), а найнижчий – жителями західного регіону (в середньому 18,6 тис. гривень). Що стосується центрального і південного регіонів, то в кожному з них середнє значення прийнятного рівня заробітної плати склало в середньому близько 20 тис. гривень.

 PDF-версія:

Зарплата_2020_укр

*Опитування проводилося у період з 16 по 25 листопада 2020 року. Всього опитано 1800 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад