Уявлення українців про прийнятний рівень пенсії

Такий соціально-економічний інститут, як пенсія, є регулярним грошовим доходом, що виплачується тим, хто досяг пенсійного віку, має інвалідність або ж втратив годувальника. Попри те, що пенсіонерами є далеко не всі українці, питання пенсійного забезпечення (особливо – розміру пенсії) цікавлять не лише літніх, але й багатьох молодих українців. Інтерес перших зрозумілий – їм вже доводиться жити в умовах, коли головним джерелом доходів є пенсійні виплати. Що стосується других, то їхній інтерес обумовлений тим, що рано чи пізно їм теж доведеться стати пенсіонерами з усіма наслідками, що випливають.

Як показують результати листопадового опитування*, з тих чи інших причин змістовна відповідь про прийнятний рівень пенсії дали тільки 77% всіх опитаних, а отримані змістовні відповіді свідчать, що уявлення українців про прийнятний рівень пенсій характеризуються досить великим розкидом. Так, мінімальне значення пенсії, зафіксоване у відповідях, становить 2 тис. гривень, а максимальне сягає 70 тис. гривень (різниця у 35 разів). Найчастіше значення прийнятного рівня пенсії зосереджені в двох інтервалах: від 3,5 до 7,0 тис. гривень та від 7,0 до 10,5 тис. гривень. В цілому по вибірці середнє значення прийнятного для українців рівня пенсії становить 11 359 гривень, що в 3,3 рази перевищує зафіксований Пенсійним фондом України середній рівень пенсії у жовтні 2020 р. Слід відзначити, що порівняно з листопадом минулого року уявлення українців про рівень прийнятної пенсії зросли не суттєво (приблизно на 3%) – з 11,0 тис. гривень в 2019 році до 11,4 тис. гривень в 2020 році.

Результати аналізу показують, що на уявлення українців щодо прийнятного для них рівня пенсії певною мірою впливають такі соціально-демографічні характеристики, як стать, вік, місцевість і регіон проживання:

– Для чоловіків характерне декларування більш високого розміру прийнятної пенсії, ніж для жінок (в середньому, відповідно, 12,1 тис. і 10,8 тис. гривень);

– Зі збільшенням віку українців, як правило, знижується і розмір пенсії, який вони вважають прийнятним. Так, у осіб пенсійного віку середній рівень прийнятної пенсії склав 11,2 тис. гривень, а в осіб у віці 30-39 років – 13,3 тис. гривень;

– Залежно від типу населеного пункту найбільш високий середній рівень прийнятною пенсії зафіксований у жителів обласних центрів (12,7 тис. гривень), а найнижчий – серед жителів сільської місцевості (9,5 тис. гривень);

– У розрізі регіонів виділяються жителі східних областей, які назвали найвищий рівень прийнятних пенсійних виплат — 14,1 тис. гривень. У решті регіонів значення коливалося у межах від 10,5 тис. до 11,0 тис. гривень.

 PDF-версія:

Пенсії_2020_укр

*Опитування проводилося у період з 16 по 25 листопада 2020 року. Всього опитано 1800 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад