Ставлення українців до національностей держав-сусідів

Як у стосунках між окремими особистостями, так і у відносинах між цілими народами істотну роль відіграють стереотипи, під якими зазвичай розуміється спрощений, схематизований, емоційно забарвлений і стійкий образ якоїсь національності, поширюваний на усіх її представників. Такі стереотипи формують значну частину уявлень про цілі народи і загальне ставлення до них. Особливо сильно це проявляється по відношенню до народів-сусідів.

Як показують результати січневого соціологічного опитування*, незважаючи на досить неоднозначний історичний і сучасний досвід співіснування, в цілому українці демонструють переважно позитивне ставлення до народів-сусідів – білорусів, поляків, словаків, угорців, молдован, румунів і росіян. Краще всього українці ставляться до білорусів – 70% позитивно / 2% негативно. Далі слідують поляки (62% позитивно / 3% негативно), словаки (60% позитивно / 3% негативно), угорці (58% позитивно / 4% негативно), молдовани (56% позитивно / 6% негативно), румуни (53% позитивно і 7% негативно). До росіян позитивно ставиться також 53% українців, а негативно – 14%.

Якщо перевести співвідношення позитивних і негативного ставлення в індекс, де максимально негативне значення складатиме «-100 балів», а максимально позитивне – «100 балів», то ставлення українців до сусідів виглядатиме таким чином: білоруси – 70 балів, поляки – 64 бали, словаки – 63 бали, угорці – 61 бал, Молдавія – 59 балів, румуни – 55 балів і росіяни – 43 бали.

Залежно від місцевості проживання позитивніше до народів-сусідів відносяться жителі обласних центрів. Ближче у своєму ставленні до сусідніх народів, за винятком поляків (до яких помітно краще відношення сільських жителів) і росіян (до яких помітно краще відносяться жителі середніх і малих міст), жителі інших міст і сільської місцевості.

Певна специфіка відношення до сусідніх народів простежується залежно від регіону проживання респондентів. Так, найпозитивніше до усіх сусідніх народів ставляться жителі Півдня України, а найменший рівень позитивного ставлення відзначається на Заході (у більшості випадків – за рахунок нейтральних оцінок). У жителів Центру і Сходу приблизно однакове ставлення до білорусів, поляків, словаків, угорців, молдован і румунів. Найбільш помітні регіональні відмінності у ставленні до росіян: позитивніше на Півдні і Сході, менш позитивно в Центрі і на Заході України.

Більш детальні результати опитування у презентації нижче.

*Опитування проводилося у період з 24 січня по 2 лютого 2020 року. Опитано 1804 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад