Справедливість українського суспільства в оцінках українців

Як показують результати січневого соціологічного опитування *, більшість українців (70%) вважають сучасне українське суспільство несправедливим. Протилежної думки дотримується істотно менша частка респондентів (18%). При цьому, кожен третій респондент (30%) при оцінці рівня справедливості суспільства обрав найбільш критичну характеристику, назвавши сучасне українське суспільство «несправедливим», 40% – «скоріше несправедливим».

Були виявлені кореляційні залежності між оцінкою рівня справедливості суспільства і віком, регіоном проживання та освітою респондентів.

Як виявилося, негативізм в оцінках збільшується з віком респондентів: несправедливим сучасне українське суспільство вважають 66% молоді (18-29 років), 71% людей у ​​віці 30-39 років, 69% 40-49-річних респондентів і 74% людей старшої вікової групи (старше 50 років).

Найбільш критичні оцінки зафіксовані на Півдні, найменш критичні – в центральних регіонах країни (де 86% і 63% респондентів відповідно назвали сучасне українське суспільство несправедливим). Для порівняння, на Сході країни сучасне українське суспільство вважають несправедливим 73%, на Заході – 69% респондентів.

Також було виявлено, що українці, які мають більш високий рівень освіти, схильні оцінювати сучасне суспільство в розрізі справедливості / несправедливості більш позитивно. Наприклад, якщо серед респондентів з середньою освітою частка тих, хто оцінюють суспільство як справедливе, дорівнює 12%, то серед людей з вищою / незакінченою вищою освітою – частка таких майже вдвічі більша (21%).

При цьому, частка громадян, які вважають суспільство несправедливим, хоч і збільшується зі зниженням рівня освіти респондента, проте досить висока серед всіх освітніх груп. Суспільство називають несправедливим 88% осіб з початковою / неповною середньою освітою, 75% – із середньою, 72% – з середньою спеціальною і 68% – з вищою / незакінченою вищою освітою.

Віталіна Буткалюк, кандидат соціологічних наук

*Опитування проводилося у період з 20 січня по 1 лютого 2021 року. Опитано 1802 респондент у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,2%.

 

Назад