Споживання хліба в Україні

Хліб — один з найважливіших продуктів харчування. Він відрізняється багатьма особливостями. Природа заклала в пшеничне і житнє зерно комплекс життєво необхідних харчових речовин: білків, вуглеводів, жирів, вітамінів, мінеральних сполук. За рахунок споживання хліба людина приблизно на 30% задовольняє свої потреби в калоріях, більш ніж наполовину — у вітамінах групи В, солях фосфору і заліза, наполовину — у вуглеводах, на третину — в білках. У хліба є ще одна особливість — він ніколи не приїдається, його вживають практично всі, щодня і протягом усього життя.

Сучасний асортимент хлібобулочних виробів в Україні характеризується великою різноманітністю і включає в себе десятки найменувань. Які ж види хліба найчастіше купують українці? Як показують результати вересневого опитування*, в даний час понад половина населення країни (54%) вважає за краще купувати пшеничний хліб. Значно рідше (майже вдвічі) споживачі надають перевагу житньому хлібу (28%), і ще рідше — житньо-пшеничному і пшенично-житньому (17%). Питома вага споживачів решти інших видів хліба коливається в межах 1-7%. Так, висівковий хліб купує 7% українців, зерновий — 6%, бездріжджовий — 5%, гречаний — 2% і т.д. При цьому приблизно кожен восьмий житель України (13%) не має особливих переваг у споживанні хлібу, 2% населення взагалі не вживає хліб, а 1% не зміг визначитися з даного питання.

Уподобання того чи іншого виду хліба має певні особливості в залежності від ряду соціально-демографічних характеристик споживачів цього продукту.

Так, жінки частіше за чоловіків надають перевагу висівковому (9% проти 6%) і бездріжджовому (7% проти 3%) видам хліба, а чоловіки частіше за жінок не мають особливих переваг у споживанні хліба (14% проти 11%).

Пшеничний хліб найрідше купують особи з вищою освітою (45%), а найчастіше —- ті, хто має середню освіту (60%). Споживачами висівкового і зернового хліба частіше стають носії неповної середньої і вищої освіти (відповідно, 11% і 8%), і рідше – носії середньої освіти (2%).

Особи з низьким і середнім рівнем достатку дещо частіше, ніж ті, що мають високий достаток, віддають перевагу житньому хлібу (відповідно, 28% і 29% проти 9%). Особи з середнім достатком вживають гречаний хліб частіше, ніж особи з низьким достатком (4% проти 1%).

Жителі обласних центрів віддають перевагу зерновому хлібу частіше (9%), ніж жителі звичайних міст (4%) і сільської місцевості (5%), крім того, вони частіше (7%), ніж жителі села (3%) воліють купувати бездріжджовий хліб.

Населення Західної України рідше (43%), ніж населення інших регіонів країни купує пшеничний хліб (52% в Центрі, 61% на Півдні, 65% на Сході). Жителі Півдня країни надають перевагу житньому хлібу рідше (14%), ніж мешканці інших регіонів (29% на Заході, 31% в Центрі, 32% на Сході). А споживачі центральних і східних областей помітно рідше вживають житньо-пшеничний хліб (відповідно, 12% і 10%), ніж споживачі західних (28%) і південних областей (20%). Можна також відзначити, що на Заході України бездріжджовий і гречаний хліб вживають дещо частіше, ніж в інших регіонах країни.

Як правило, українські споживачі більшою чи меншою мірою задоволені якістю хліба, який вони споживають: співвідношення в цілому задоволених і в цілому незадоволених якістю хлібу становить 81% проти 17%.

При цьому особи із середнім рівнем достатку частіше, ніж ті, що мають низький достаток, відзначають, що якість придбаного ними хліба їх в цілому задовольняє (85% проти 77%). А серед осіб з низьким рівнем достатку, навпаки, частіше зустрічаються ті, хто не задоволений його якістю (20% проти 13%). Також мають місце певні відмінності і в оцінках якості хліба населенням, яке проживає в населених пунктах різного типу. Так, мешканці обласних центрів і сіл більшою мірою схильні висловлювати свою задоволеність якістю купленого хлібу (відповідно, 84% і 83%), ніж мешканці звичайних міст (77%).

 PDF-версія:

Презентація_Хліб_укр

*Опитування проводилося у період з 5 по 15 вересня 2020 року. Всього опитано 1801 респондент у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад