Соціальне самопочуття українців (січень – серпень 2021 р.)

Оцінка соціального самопочуття населення – це комплексний показник, який включає такі параметри, як загальна задоволеність життям і оцінка життєвого стану, емоційний фон та оцінка матеріального становища і очікування його змін.

Як показують результати соціологічних опитувань*, у січні-липні 2021 року серед українців було більше тих, хто загалом був не задоволений своїм життям (50-56%). Натомість кількість задоволених життям становила 40-46%. Максимально негативне співвідношення відзначається у квітні 2021 р. (56% – не задоволених проти 40% задоволених своїм життям). У серпні вперше від початку року кількість задоволених і не задоволених своїм життям українців зрівнялася (48% – задоволені, 47% – не задоволені).

У оцінці емоційного фону українців у січні-квітні 2021 р. переважали негативні емоції (49-52% негативних проти 41-44% позитивних), тоді як у липні-серпні стали переважати позитивні емоції (48-51% позитивних проти 43-45% негативних).

Якщо говорити про загальну оцінку українцями своєї життєвої ситуації, то упродовж січня-серпня 2021 р. переважала така її характеристика, як «жити важко, але можна терпіти» (46-53%, максимальний показник у квітні, мінімальний – у січні). Другою за згадуваністю була така характеристика, як «терпіти нинішнє скрутне становище вже неможливо» (33-41%, максимальний показник у січні, мінімальний у липні-серпні). Про те, що «все добре і можна жити» від початку року говорило 7-14% українців (максимальний показник у липні, мінімальний – у січні). Таким чином, від початку року спостерігалося стійке зниження максимально негативних оцінок українцями своєї життєвої ситуації і зростання максимально позитивних.

Упродовж восьми місяців 2021 р. у характеристиці українцями свого матеріального становища переважали середні оцінки: у січні-березні та липні-серпні 49-51% середніх проти 37-41% негативних, лише у квітні вони майже зрівнялися (46% негативних проти 44% середніх оцінок). Загалом гарним своє матеріальне становище вважали 7-12% українців, причому максимум припадає на серпень.

Як в оцінці свого поточного матеріального становища, в очікуваннях змін серед українців  також переважають стримані настрої – будуть жити як зараз (40-45%, максимум у квітні). Загалом погіршення життя очікували 26-29% жителів країни (максимум у липні). Натомість на покращення свого життя від початку 2021 р. розраховували 15-20% опитаних (максимум у липні).

Олексій Ляшенко, кандидат історичних наук, аналітик Research & Branding Group

 PDF-версія:

Соціальне самопочуття_ukr

*Опитування проводилися у січні-серпні 2021 року. Щоразу опитувалося 1800 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад