Продукти харчування: місця придбання і якість

За часів суцільного дефіциту в СРСР основна проблема при покупці продуктів харчування нерідко формулювалася так: де придбати хоч щось? Пройшли роки і на зміну продуктовому дефіциту прийшло продуктове буяння, яке вабить з вітрин і полиць супермаркетів, магазинів, магазинчиків, кіосків та інших видів торгових закладів. Але сьогодні при покупці продуктів харчування постає нова проблема: де краще купувати потрібні продукти? А ще актуальним став вибір зі всього розмаїття дійсно якісної продукції.

Як показують результати вересневого опитування*, на сьогоднішній день українці найчастіше воліють купувати продукти харчування в торговельних точках трьох видів: супермаркетах (57%), на ринках (46%) і в невеликих магазинах «біля будинку» (41%). Значно рідше такі покупки здійснюються на оптових продуктових базах (8%), на розкладках і в кіосках (3%) або ж у будь-яких інших видах торговельних точок. Досить рідко українці споживають продукти, вироблені у власному господарстві (5%). Слід відзначити, що з 2016 року помітно зросла частка українців, які купують продукти в супермаркетах (з 43% до 57%) і в невеликих магазинах «біля будинку» (з 37 % до 41%). Разом з тим, вони рідше стали споживати продукти власного виробництва (відповідно, 5% у 2020 р. проти 18% у 2016 р.), а також купувати їх у вуличних торговців (1% у 2020 р. проти 4% у 2016 р.).

Помітну роль у виборі місця для покупки продуктів харчування відіграє тип населеного пункту, в якому проживають українці. Так, жителі обласних центрів частіше здійснюють регулярні покупки продуктів в супермаркетах (77%), ніж жителі звичайних міст (61%) і сільської місцевості (32%). Крім того, міські жителі значимо частіше роблять покупки продуктів на ринках, ніж це роблять селяни (50% проти 38%). Частіше покупці продуктів в невеликих магазинах «біля будинку» зустрічаються серед жителів села (58%) і звичайних міст (38%), а найрідше — серед жителів обласних центрів (28%). Що стосується споживачів продуктів, вироблених у власному господарстві, то вони найбільш часто зустрічаються серед селян (11%), і помітно рідше — серед жителів звичайних міст (2%) та обласних центрів (1%).

Певний вплив на споживчі переваги українців надає також регіон їх проживання. Так, найбільш низька питома вага тих, хто купує продукти в супермаркетах, зафіксована серед населення Західної України (42%), а найвища — серед жителів Сходу країни (72%). До того ж жителі східних областей частіше роблять покупки продуктів в магазинах «біля будинку» (49%), ніж жителі Центру (40%) та Півдня (26%). У південних областях України зафіксовано найвищу по країні питому вагу покупців продуктів на ринках (65%).

Певною мірою споживчі переваги українців пов’язані з рівнем їх достатку: особи, які вважають рівень свого достатку низьким, значимо частіше роблять покупки продуктів в невеликих магазинах «біля будинку» (47%), ніж ті, хто вважає свій достаток середнім (37%) або високим (28%). У той же час люди з низьким рівнем достатку значимо рідше, в порівнянні з тими, хто має середній достаток, купують продукти харчування в супермаркетах (відповідно, 53% проти 61%).

Також на вибір місця регулярних покупок продуктів харчування впливає вік українців: особи у віці до 50-ти років купують продукти в супермаркетах частіше (61-64%), ніж це роблять особи пенсійного віку (46%). З іншого боку, представники середньої та старшої вікових груп населення (від 40-ка років і старше) частіше купують продукти на ринках (48-52%), ніж молодь (37%).

На сьогодні приблизно дві третини українців (67%) тією чи іншою мірою задоволені якістю тих продуктів, які вони купують. Якщо порівняти ці дані з результатами аналогічного опитування, проведеного в 2016 році, то можна помітити, що рівень задоволеності українців продуктами харчування зріс на 25%, тоді як питома вага тих, не задоволений їхньою якістю на 23% знизилася.

Рівень задоволеності українців купованими продуктами харчування певною мірою пов’язаний з оцінкою ними своїх статків. Так, ті з них, хто вважає рівень достатку своєї сім’ї низьким, значимо частіше відчуває незадоволеність якістю придбаних продуктів, ніж особи з середнім рівнем достатку (38% проти 20%). І навпаки: серед тієї частини населення, яка вважає свій достаток середнім, значимо частіше зустрічаються задоволені якістю придбаних продуктів, ніж серед тих, хто має низький достаток (77% проти 56%).

Крім того, невеликий вплив на задоволеність якістю купованих продуктів харчування має регіон проживання. Наприклад, серед жителів Центру країни значимо частіше зустрічаються в цілому задоволені якістю придбаних продуктів (73%), ніж серед жителів Півдня (63%) та Сходу (62%). А серед жителів східних областей вищою є питома вага тих, хто не задоволений якістю продуктів (33%), ніж серед жителів Центру країни (23%).

 

 

 PDF-версія:

Продукти харчування_жовтень_2020_укр

*Опитування проводилося у період з 5 по 15 вересня 2020 року. Всього опитано 1801 респондент у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад