Особиста безпека українців

Особиста безпека громадян є однією із складових національної безпеки будь-якої держави. Саме поняття особистої безпеки громадян має передбачає своєчасне виявлення, попередження і нейтралізацію реальних і потенційних загроз інтересам особи. Виконання цих завдань покладається, передусім, на державу. Разом із державою певними правами і обов’язками по участі в забезпеченні своєї безпеки володіють самі громадяни, громадські й інші організації, що діють відповідно до законодавства.

Як показують результати січневого соціологічного опитування*, нині близько половини українців (49%) більшою чи меншою мірою задоволені рівнем своєї особистої безпеки. Що стосується другої половини населення, то вона в основному представлена тими, кого рівень особистої безпеки тією або в іншою мірою не задовольняє (42%), і меншою мірою (9%) — не змогли сформулювати свою позицію з цього питання.

Рівень задоволеності українців своєю особистою безпекою пов’язаний з такими характеристиками, як вік, рівень матеріального достатку і регіон проживання. У зв’язку з цим можна відзначити наступні тенденції:
– найбільш висока питома вага задоволених своєю безпекою спостерігається серед молоді у віці 18-30 років (63%), і зі збільшення віку вона поступово знижується, досягаючи свого мінімуму (40%) в групі осіб старшого віку;
– частіше задоволені своєю безпекою громадяни відносяться до найбільш забезпеченої частини населення — без зусиль можуть дозволити собі купівлю товарів тривалого користування і дорожчих речей (76%), а найрідше — серед тих, кому грошей бракує навіть на продукти харчування (27%);
– серед жителів Східного і Західного регіонів країни доля задоволених рівнем своєї безпеки вища (відповідно, 56% і 54%), ніж серед жителів Центрального і Південного регіонів (відповідно, 44% і 38%).

У той же час лише приблизно кожен сьомий житель країни (15%), стверджує, що упродовж минулого року йому особисто або членам його сім’ї доводилося стикатися з реальною загрозою особистій безпеці, тоді як 81% – ні.

На сьогодні відносна більшість українців (43%) кращим гарантом своєї особистої безпеки вважають не державу, а себе самих / свою сім’ю. Тоді як державу в якості найбільш ефективного гаранта своєї безпеки сприймає кожен четвертий громадянин (25%). Ще рідше у цій ролі розглядаються Бог (9%) і громадянське суспільство (3%). А кожен п’ятий українець або не бачить ефективних гарантів своєї безпеки (13%), або вагається з відповіддю (7%).

Більш детальні результати опитування у презентації нижче.

*Опитування проводилося у період з 24 січня по 2 лютого 2020 року. Опитано 1804 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад