Оцінка українцями стану навколишнього середовища

Однією із основних засад внутрішньої та зовнішньої політики України є збереження навколишнього середовища та його складових, що є життєво необхідним для існування людини, її нинішнього та прийдешніх поколінь. Втім, поточну екологічну ситуацію в Україні експерти характеризують як кризову. Формувався такий стан довкілля протягом тривалого періоду через нехтування об’єктивними законами розвитку і відтворення природно-ресурсного комплексу країни. Винятковою особливістю екологічного стану України є те, що екологічно гострі локальні ситуації поглиблюються великими регіональними кризами.

Як показують результати січневого соціологічного опитування*, серед пересічних українців майже половина (48%) вважають поточний стан навколишнього середовища у своєму населеному пункті задовільним. Решта жителів України в оцінці довкілля розділилися: загалом позитивно оцінюють стан навколишнього середовища у своєму населеному пункті 22% опитаних (20% як добрий і 2% як відмінний), тоді як 27% респондентів оцінюють стан навколишнього середовища у своєму населеному пункті загалом негативно (23% як поганий і 4% як жахливий). Не змогли оцінити стан довкілля 3% жителів країни.

Різниця в оцінці стану довкілля обумовлена, насамперед, віком респондентів, а також географічними чинниками, такими як місцевість і регіон проживання. Так, серед молоді (до 30 років) порівняно більше тих, хто оцінює стан довкілля як добрий, а серед представників найстаршої вікової категорії таких найменше. Натомість серед українців старших 60 років найбільше тих, хто оцінює стан довкілля як поганий. А відсоток тих, хто вважає довкілля свого населеного пункту задовільним, є сталим серед представників усіх вікових груп.

Помітні відмінності в оцінці стану довкілля обумовлені типом населеного пункту. Так, у містах (крім обласних центрів) більше тих, хто вважає стан довкілля добрим. У сільській місцевості помітно більше тих, хто вважає стан довкілля добрим, а у містах (крім обласних центрів) таких найменше. В обласних центрах значно більше тих, хто вважає стан довкілля у них поганим.

Ще більш проявленими відмінності в оцінці стану довкілля є у регіонах України. Найбільш сприятливим за оцінкою мешканців є стан навколишнього середовища у Західній Україні (найбільше відмінних і добрих оцінок). Тоді як загалом найгіршим його вважають більше жителів центральних і східних областей.

Олексій Ляшенко, кандидат історичних наук, аналітик Research & Branding Group

 PDF-версія:

Навколишнє середовище_січень_2021_укр

*Опитування проводилося у період з 20 січня по 1 лютого 2021 року. Опитано 1802 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад