Оцінка ситуації в Україні

Як показують результати квітневого соціологічного опитування*, лише один з десяти українців (10%) вважає, що ситуація в країні розвивається в більш-менш правильному напрямку. Більшість населення вважає загальний вектор розвитку країни або в цілому неправильним (51%), або частково правильним, а частково – ні (39%). У віковому розрізі сумніви в правильності розвитку ситуації найчастіше зустрічаються серед старшої частини населення (64%), а найменш критично налаштованою віковою групою є молодь, серед якої питома вага тих, хто сумнівається в правильності вектора розвитку склала 34%. У регіональному розрізі критична оцінка нинішнього вектора розвитку рідше зустрічається серед населення Західної України (44%).

Базисом, на якому будується соціальний добробут і, відповідно, соціальне самопочуття населення країни, є її економіка. У цьому плані можна відзначити, що населення України, як правило, оцінює економічний стан країни як в цілому поганий (71%). Найчастіше негативні оцінки висловлювали особи пенсійного віку (82%), рідше схильність до таких оцінок демонструвала молодь (55%). Також помітно рідше, ніж в інших регіонах країни, негативні оцінки економічного становища України давали жителі західних областей (61%).

Оцінюючи політичну ситуацію в Україні, понад половина опитаних (60%) вважає її в цілому нестабільною, а ще близько чверті з них вважають політичну ситуацію частково стабільною, а частково — нестабільною (27%). Порівняно меншою мірою критичні оцінки політичної ситуації притаманні молоді, серед якої питома вага тих, хто сприймає політичну ситуацію як в цілому нестабільну, становить 43%, а більшою мірою – для представників старшого покоління, серед яких частка подібних оцінок становить 72%.

Оцінюючи перспективи розвитку ситуації в країні у найближче півріччя, українці досить рідко бачать в ньому позитив: лише приблизно один з семи жителів України (14%) вважає, що упродовж цього часу стан справ в країні в цілому покращиться. Основна маса українців схиляється до того, що стан справ в країні буде погіршуватися (42%) або ж залишиться незмінним (36%). Песимістичні очікування найбільш поширені серед осіб пенсійного віку (51%), а рідше – серед українців у віці 18-34 років (30%). Що стосується населення різних регіонів, то найбільш високим рівнем песимізму відзначаються жителі східного регіону (51%).

 PDF-версія:

Оцінка ситуації_ukr

*Опитування проводилося у період з 23 по 30 квітня 2021 року. Опитано 1804 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад