Фізкультура і спорт у житті українців

У листопаді 2020 р. компанією Research & Branding Group на замовлення Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» було проведено опитування жителів України щодо їх залученості до занять фізкультурою і спортом на дозвіллі.

Наприкінці 2020 року більша частина українців (44%) не можуть однозначно оцінити доступність занять фізичною культурою / спортом під час дозвілля для себе особисто. Серед решти опитаних переважають позитивні оцінки: 37% респондентів вважає особисто для себе заняття фізичною культурою / спортом під час дозвілля загалом доступними, тоді як частка тих, хто дотримується протилежної думки, загалом складає 19%.

Переважна більшість українців (59%) упродовж останніх 12 місяців не займалися фізичною культурою / спортом під час дозвілля. Серед решти опитаних найбільше вказали, що займалися фізичною культурою / спортом під час дозвілля 1-2 рази на тиждень (12%) або 3-4 рази на тиждень (8%). Щодня або майже щодня (5-6 разів на тиждень) займалися 7% респондентів, 2-3 рази на місяць – 6% та рідше 1 разу на місяць – 4%.

Найбільш розповсюдженими видами спорту / фізичної активності, якими займалися упродовж останніх 12 місяців українці, є велосипед (11%) та біг (10%). Також можна відзначити фітнес (7%), футбол і спортивну ходьбу (по 6%) та плавання (5%)

Із видів організаційних структур занять фізичною культурою / спортом під час дозвілля респонденти порівняно частіше надавали перевагу самостійним заняттям (32% таким чином займалися фізичною культурою / спортом під час дозвілля, 62% – не займалися). Решту видів організації занять фізичною культурою / спортом під час дозвілля (спортивні клуби / секції / фітнес-центри з оплатою послуг, спортивні клуби, колективи / секції без оплати послуг, неформальні групи без тренера / інструктора) використовували лише 8-12% опитаних, а 82-86% – ні.

У наступні 12 місяців займатися фізичною культурою / спортом під час дозвілля більшість українців (53%) не планують (43% – точно, ще 10 – скоріш за все). Мають наміри займатися фізичною культурою / спортом під час дозвілля 29% респондентів (13% – точно, ще 16% – скоріш за все). А майже кожен п’ятий (18%) – не визначився.

Загалом, серед українців переважає думка про те, що в Україні є необхідні умови для реалізації занять фізичною культурою / спортом під час дозвілля. Такої точки зору дотримується загалом 41% опитаних, тоді як протилежної (не вважають, що в Україні є необхідні умови для реалізації занять фізичною культурою / спортом під час дозвілля) – майже вдвічі менше (22%). Ще понад третина опитаних (37%) не змогли точно визначитися з даного питання і вважають, що якісь умови є, а якихось – немає.

За своїм станом об’єкти для занять фізичною культурою / спортом на дозвіллі, відповідно до оцінки респондентів, умовно можна поділити на три типи. До першого типу відносяться ті об’єкти, в оцінці стану яких думки респондентів розділилися найбільш рівномірно, але при цьому позитивні оцінки переважають негативні:

  • спортивні зони в парках в скверах – 36% опитаних їхнім станом задоволені, 34% – не задоволені, 30% – не визначилися;
  • громадський простір – 35% опитаних його станом задоволені, 33% – не задоволені, 32% – не визначилися;
  • спортивні майданчики – 35% опитаних їхнім станом задоволені, 29% – не задоволені, 36% – не визначилися;
  • спортивні стадіони – 35% опитаних їхнім станом задоволені, 30% – не задоволені, 35% – не визначилися.

До другого типу відносяться ті об’єкти, в оцінці стану яких загалом переважає невизначеність, та при цьому негативні оцінки переважають позитивні:

  • спортзали – 45% опитаних не визначилися з оцінкою, 29% їхнім станом не задоволені, 26% – задоволені;
  • спеціально обладнані зали – 48% опитаних не визначилися з оцінкою, 28% їхнім станом не задоволені, 24% – задоволені;
  • басейни – 49% опитаних не визначилися з оцінкою, 35% їхнім станом не задоволені, 16% – задоволені.

Окремий, третій тип, являють прибудинкові території, в оцінці стану яких негатив переважає над позитивом (39% проти 34%), але при цьому найнижчий рівень невизначеності (27%).

Половина українців (50%) вважають недостатніми зусилля держави на напрямку залучення населення до занять спортом під час дозвілля (15% вважають їх абсолютно недостатніми, 25% – скоріш недостатніми). Загалом протилежної точки зору дотримується кожен п’ятий (20%) житель країни (4% вважають державну політику цілком достатньою, 16% – скоріш достатньою). Значна частина опитаних (40%) наразі не може оцінити напрямок державної політики із залучення населення до занять спортом під час дозвілля.

Олексій Ляшенко, кандидат історичних наук, аналітик Research & Branding Group

 PDF-версія:

Спорт для всіх_листопад_2020_укр

Назад