Довіра українців до інститутів влади і суспільства на початку 2022 р.

Як показують результати січневого опитування*, на початку 2022 р. четвірка лідерів громадської довіри, яким довіряє більшість населення (50% і вище), є наступною: Армія (68%), Волонтери / волонтерські організації (65%), Ветерани АТО / ООС (64%) та Церква (52%). Ця група інститутів влади і суспільства є єдиною, для якої характерний високий позитивний баланс довіри (від +21% у Церкви до 44% у Армії).

Середній рівень довіри суспільства (більше 30%, але менше 50%) мають такі інститути влади і суспільства: Громадські організації (41%), Міські і районні органи влади (41%), Малий і середній бізнес (39%) та Інтернет і соціальні мережі (36%). Для цієї групи інститутів влади і суспільства характерний невисокий негативний баланс довіри (від -2% у Громадських організацій до -16% у Інтернету і соціальних мереж).

Далі виділяється група інститутів влади і суспільства із низьким рівнем довіри (від 20% до 30%): Поліція (28%), Президент України (27%), ЗМІ (27%), СБУ (22%) та Обласні органи влади (22%). Для цієї групи інститутів влади і суспільства характерний високий (у середньому на рівні -40%) негативний баланс довіри.

До числа відвертих «аутсайдерів» суспільної довіри (нижче 20%) увійшли: НБУ і банківська система (18%), Кабінет Міністрів України (14%), Великий бізнес (13%), Верховна Рада України (11%), Органи прокуратури (11%), Суди і судова система (9%) та Політичні партії (8%). Для цієї групи інститутів влади і суспільства характерний дуже високий негативний баланс довіри (від -55% у НБУ і банківської системи до -77% у Політичних партій).

Порівняно із січнем 2020 р. на початку 2022 р. рівень довіри до більшості інститутів влади і суспільства (за виключенням трьох найвищих інститутів державної влади) не зазнав суттєвих змін: або несуттєво зріс, або так само несуттєво знизився (у межах +/-6%). Абсолютно незмінним залишився рівень довіри до НБУ і банківської системи. Відзначається певне зростання довіри до Громадських організацій (+6%), Малого і середнього бізнесу (+6%), Волонтерів і волонтерських організацій (+4%), Міських і районних органів влади (+4%), Інтернету і соцмереж (+4%) Поліції (+4%), СБУ (+2%), Ветеранів АТО/ООС (+2%) та Армії (+1%). Відповідно, незначне зниження рівня суспільної довіри мають Церква (-6%), ЗМІ (-6%), Суди і судова система (-5%), Великий бізнес (-3%), Органи прокуратури (-3%), Політичні партії (-2%) та Обласні органи влади (-1%).

Разом з тим слід виокремити такі державні інститути, як Президент, Верховна Рада і Кабінет Міністрів. Вони за два роки мають найбільш помітне зниження рівня суспільної довіри: по -12% Кабінет Міністрів та Верховна Рада та -26% у Президента України.

Якщо говорити про соціально-демографічні особливості довіри населення України до інститутів влади і суспільства, то слід відзначити, що стосовно переважної їх більшості порівняно вищий рівень довіри висловлюють молодь до 30 років, жителі Західної України та мешканці сільських населених пунктів (детальніше у презентації).

Олексій Ляшенко, кандидат історичних наук, аналітик Research & Branding Group

 PDF-версія:

Довіра до інститутів_01_2022_ukr

*Опитування проводилося у період з 25 січня по 3 лютого 2022 року. Опитано 1802 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад