Зміни суспільних настроїв в Україні у 2019 році

У кінці кожного року прийнято підбивати різноманітні підсумки, у тому числі соціально-політичні. Соціологи, як правило, приділяють увагу показникам, які характеризують стан і динаміку зміни суспільних настроїв. Це дозволяє зрозуміти, наскільки успішним був розвиток суспільства в цей період.

Особливий інтерес становить аналіз змін в громадських настроях в ті періоди розвитку суспільства, які прийнято називати переломними. На наш погляд, 2019 рік, що приніс Україні немало сюрпризів і новацій соціально-політичного характеру, можна, у відомому сенсі, вважати переломним роком. Пропонуємо наш погляд на те, як суспільно-політичні зміни останнього часу відбилися на суспільних настроях в Україні за минулі дванадцять місяців з листопада 2018 року по листопад цього року.

Передусім, зупинимося на тому, що собою являв і як змінювався у даний період загальний емоційний настрій нашого суспільства. Так, у листопаді 2018 р. сумарна частота згадки респондентами про переживання негативних емоцій в 1,5 рази перевершувала сумарну частоту згадки про переживання позитивних емоцій. У січні цього року ще мало місце деяке переважання частоти згадки негативних емоцій, а вже з літа 2019 р. українці стали згадувати про пережиті ними позитивні емоції (53%) частіше, ніж про негативні (37%). Таким чином, з листопада 2018 р. по січень 2018 р. сталося певне зрушення в настроях суспільства, яке проявилося у зростанні згадки позитивних емоцій. З літа цього року (тобто з часу приходу до влади нових політичних сил, очолюваних В. Зеленським) значення індексу емоційного фону знаходяться у зоні позитивних значень.

Враховуючи, що феномен соціального настрою має досить складну структуру, використані шість індексів: задоволеності життям (ВЖЕ), соціального оптимізму (З), матеріального добробуту (МБ), економічного стану країни (ЕП), політичного положення країни (ПП) і оцінки згоди з вектором розвитку країни (ОВР). Шляхом усереднювання значень перших трьох індексів були отримані значення індексу більш високого рівня — комплексного індексу соціального самопочуття (СС), а шляхом усереднювання значень трьох наступних окремих індексів — комплексного індексу оцінки соціально-політичного положення країни (СПП). Нарешті, усереднюючи значення двох вищезгаданих комплексних індексів, ми приходимо до значень інтегрального індексу соціальних настроїв (СН), який відбиває характер (позитивний, негативний або нейтральний) і рівень інтенсивності феномену, що нас цікавить.

З представлених даних видно, що за останні дванадцять місяців стан справ по кожному з трьох аспектів соціального самопочуття складався по-різному. Оцінки по двох аспектах сприйняття соціальної ситуації (задоволеності життям і матеріального достатку сім’ї), знаходилися у кінці минулого року в зоні негативних значень. І лише до середини поточного року стало помітно, що жителі України стали частіше давати позитивні оцінки своєму життю і матеріальному достатку своїх сімей. Що ж до співвідношення песимістів і оптимістів в поглядах на найближчу перспективу, то другі завжди переважали серед наших співвітчизників. А з початком цього року їх питома вага виросла ще більше. Таким чином, соціальне самопочуття українців в першу чергу пов’язане з рівнем їх задоволеністю життям, у другу — з рівнем їх соціального оптимізму, у третю — з оцінкою ними рівня достатку своїх сімей.

Соціальні настрої в суспільстві формуються під впливом певних економічних і політичних умов, що виступають у ролі чинників цих настроїв. Тому слід зупинитися і на тому, як протягом року складалося сприйняття жителями України соціально-політичних умов в країні. Очевидно, що у кінці минулого — початку поточного року українці негативно сприймали всі три складові соціально-політичної ситуації в країні: і її нинішнє економічне положення, і стан політичної ситуації, і вектор розвитку країни, що реалізовується керівництвом. Перехід цих індексів у зону позитивних значень стався упродовж першої половини поточного року. Упродовж року жителі України найкритичніше оцінювали стан економіки країни, дещо м’якше — стан справ в політичній сфері, і найм’якше — рівень згоди з вектором політичного курсу діючого керівництва країни. Таким чином, загальне сприйняття населенням України соціально-політичного положення країни найбільшою мірою було пов’язано з оцінками загального вектору її розвитку, в дещо меншою мірою — з оцінками політичної ситуації, і ще менше — з оцінками стану економіки.

Підводячи підсумки, слід зазначити, що упродовж першої половини даного періоду соціальні настрої більшості жителів України мали більш менш виражений негативний характер. На початку 2019 р. відзначається зростання позитивних оцінок жителями України рівня задоволеності життям, матеріального становища сімей, упевненості в завтрашньому дні. З середини 2019 р. українці стали набагато позитивніше оцінювати і стан соціально-політичної ситуації в країні, а також загальний вектор розвитку України, який пропонує суспільству нова влада. Найбільш суттєвий вплив на загальні соціальні настрої українців робили оцінки соціально-політичної ситуації в країні(передусім, за рахунок такої їх складової, як згоду з вектором розвитку країни), а також їх рівень соціального самопочуття(передусім, за рахунок оцінки задоволеності життям).

Детальніше з індексами можна ознайомитися тут.

Назад