Ставлення українців до практики карантинного зонування

З 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину. Зокрема, було запроваджено чотири карантинні зони. Зонування визначається за такими критеріями, як завантаженість ліжок, середня кількість тестувань, коефіцієнт нових випадків інфікування та динаміка інфікування. Від самого початку така практика була сприйнята як населенням, так і місцевими владами досить неоднозначно.
Як показують результати жовтневого опитування*, виправданою практику карантинного зонування вважає третина українців (33%), а не виправданою – чверть (24%). При цьому більша частина опитаних (44%) не сформували однозначного ставлення до карантинного зонування і вважають його наскільки виправданим, настільки й ні.

Різниця у ставленні до карантинного зонування обумовлена переважно територіальними чинниками – місцевістю та регіоном проживання респондентів. Так, за приблизно рівного рівня виправдання практики карантинного поділу мешканцями різних типів населених пунктів, слід виокремити мешканців міст (крім обласних центрів), які значно менше за інших вважають карантинне зонування виправданим та більше вагаються. Також слід відзначити жителів центральних областей, які менше за жителів інших макрорегіонів вважають виправданим карантинне зонування та більше вважають його або не виправданим, або вагаються з оцінкою.

У жовтні 2020 р. більшість українців (57%) не вважають необхідним запровадження на всій території України жорсткого карантину за зразком березня-квітня, тоді як вважає такий крок довільним удвічі менша кількість жителів країни (28%), а ще 15% – не визначилися.

Підтримка повернення до жорсткого карантину на всій території України є порівняно вищою серед представників найстаршої вікової категорії, жителів обласних центрів та Заходу і Сходу України.

Олексій Ляшенко, кандидат історичних наук, аналітик Research & Branding Group

 PDF-версія:

Карантин і зонування_2020_жовтень_2020_укр

*Опитування проводилося у період з 8 по 18 жовтня 2020 року. Всього опитано 1801 респондент у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,4%.

Назад