Сприйняття нерівності доходів в українському суспільстві

Більшість жителів України є прихильниками егалітарного устрою суспільства, тобто суспільства з низьким рівнем соціально-економічної нерівності. Так звану «безпечну глибину нерівності» становить співвідношення середніх і максимальних доходів у межах 1:10. Саме така глибина нерівності, на думку соціологів, дозволяє зберігати стабільність суспільства, перевищення ж її робить суспільство схильним до потрясінь і політичної турбулентності.

Як показують результати чергової хвилі всеукраїнського CATI-опитування*, в цілому дві третини (61%) українців вважають, що нерівність між середнім рівнем доходів по країні і доходом керівника або висококваліфікованого фахівця не повинна перевищувати співвідношення 1:7. При цьому, достатньо вагома частка респондентів (37%) прийнятною, нормальною для суспільства назвали найменшу глибину нерівності (в 1-3 рази). «Безпечну глибину нерівності» (співвідношення 1:10) вважає нормальною сумарно 68% респондентів. Лише 6% опитаних вважають, що різниця в оплаті праці може перевищувати 10-кратний рівень. Кожен четвертий респондент (26%) не зміг дати відповідь на таке питання.

Цікаво зазначити, що найбільша частка прихильників більш рівного розподілу заробітних плат в Україні була виявлена серед молоді (18-29 років).

Нормальна нерівність для більшості українців – це нерівність, що не перевищує співвідношення 1:7. У той час як показники понад цю норму в українському суспільстві вважаються надмірними, тобто такими, які, безсумнівно, будуть викликати у більшості людей почуття несправедливості процесів, що відбуваються в країні.

Таким чином, за даними результатів опитування можна зробити висновок, що наявне в українському суспільстві негативне сприйняття нерівності є не просто бажанням населення «всіх зрівняти» (як іноді це трактується експертами і політиками), а виразом суспільно прийнятної, соціокультурної норми, згідно з якою диференціація повинна існувати, але не перевищувати певної глибини. Іншими словами, для мешканців України існуюча соціальна нерівність, по-перше, має бути виправданою, а, по-друге, не повинна при цьому перевищувати комфортний, допустимий, для суспільства рівень. Надмірна глибина нерівності в десятки, а іноді і сотні разів, викликає протест населення і сприйняття її як несправедливої.

Віталіна Буткалюк
кандидат соціологічних наук

 PDF-версія:

Rubicon2.0.4_RB_Report_20200626_10_ua

*Опитування проводилося у період з 19 по 24 червня 2020 року. Всього опитано 1009 респондентів у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – CATI-опитування (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 3,7%.

Назад