Оптимізм українців

Оптимізм – погляд на життя з позитивної точки зору, впевненість у кращому майбутньому. Оптиміст вважає, що світ чудовий, що людина може втілити багато своїх мрій і досягти багатьох цілей, що майже з будь-якої ситуації є вихід, все вийде добре, а всі люди – гарні. Протилежністю є песимізм – негативний погляд на життя. Класичним тестом на оптимізм / песимізм є думка людини про склянку, заповнену рівно наполовину: оптиміст вважає, що така склянка наполовину повна, тоді як песиміст упевнений, що склянка наполовину порожня. Іноді песимістів жартома називають «добре поінформованими оптимістами». Але так чи інакше – усі люди діляться на оптимістів і песимістів.

Отже, одним з визначальних чинників позитивного погляду на життя є впевненість у майбутньому, у завтрашньому дні. Як показують результати жовтневого соціологічного опитування*, таке відчуття притаманне 42% українців, тоді як 58% жителів країни – не впевнені у своєму завтрашньому дні.

Почуття впевненості / не впевненості у завтрашньому дні приблизно однакове у чоловіків і жінок, трохи впевненіші у своєму майбутньому міські жителі. Понад усе відчуття впевненості в завтрашньому дні відрізняється залежно від віку: серед молоді до 30 років помітно переважають ті, хто впевнений у завтрашньому дні, серед «тридцятирічних» впевнених і не впевнених у своєму завтра приблизно порівну. Далі, чим старші респонденти, тим менш вони впевнені і більше не впевнені у своєму майбутньому.

Незважаючи на відсутність у більшості жителів України впевненості у завтрашньому дні, число тих, хто вважає себе оптимістом серед них значно більше: майже три чверті українців (72%) вважають себе оптимістами, тоді як не відносить себе до таких кожен четвертий (24%).

При цьому явно простежується тісний взаємозв’язок оптимізму і впевненості у завтрашньому дні: серед впевнених у своєму завтра оптимістами вважають себе дев’ять з десяти респондентів, тоді як серед не впевнених у своєму майбутньому таких трохи більше половини. Вікові відмінності у відчутті себе оптимістами повторюють ті ж тенденції, що і у випадку із впевненістю у завтрашньому дні, але при цьому навіть серед найменш оптимістичної вікової категорії – «60+» – оптимістів у півтора рази більше, ніж песимістів. А ось від місцевості проживання відчуття себе оптимістом або навпаки ніяк не залежить.

Яка ж сторона життя є для оптимістів джерелом оптимізму? У переважній більшості випадків цим джерелом є особисте життя і сім’я (63%). Для кожного десятого – робота і професійна діяльність (10%), а також стосунки з оточенням і сусідами (8%). Лише кожен двадцятий українець наповнюється почуттям оптимізму передусім завдяки загальній ситуації в країні або регіоні (4%).

Слід підкреслити, що в цілому значущість джерел оптимізму українців мало залежить від упевненості в завтрашньому дні, віку і місцевості проживання.

Детальніші результати опитування у презентації нижче.

*Опитування проводилося у період з 25 жовтня по 5 листопада 2019 року. Опитаний 2001 респондент у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту і регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, і м. Севастополь). Метод опитування – особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/-2,2%.

Назад