Оцінка українцями рівня особистої безпеки у першому півріччі 2020 р.

На тлі глобальної пандемії коронавірусу, безпрецедентних карантинних заходів та великої кількості надзвичайних ситуацій природнім є зростання рівня тривожності. Одним із його проявів є оцінка власне рівня особистої безпеки громадян. Втім, як показують результати загальноукраїнського CATI-опитування*, у кінці червня понад половину українців (53%) в цілому задовольняє рівень їхньої особистої безпеки, тоді як третина жителів країни (34%) ним не задоволені, а ще 13% – оцінити не змогли.

Порівняно з січнем в оцінці українцями рівня їхньої особистої безпеки відбулися певні зміни. Зокрема, помітно поменшало тих, хто не задоволений рівнем особистої безпеки (на 8%) та збільшилося число тих хто ним задоволений (на 5%) або не мають однозначної відповіді (на 4%).

Оцінка українцями рівня особистої безпеки має деякі соціально-демографічні особливості. Найбільшою мірою вони залежать від віку опитаних: серед молоді найбільше тих, хто задоволений рівнем своєї безпеки і найменше не задоволених або тих, хто вагається з відповіддю, тоді як серед найстаршої вікової категорії ситуація дзеркально протилежна. Натомість і чоловіки, і жінки оцінюють свою безпеку практично однаково. Незначними є й відмінності у задоволеності рівнем особистої безпеки у просторовому вимірі. Так, залежно від місцевості проживання відчуття особистої безпеки трохи збільшується зі зменшенням розміру населеного пункту, а в регіональному розрізі трохи зменшується у напрямку із Заходу й Центру на Південь і Схід.

Олексій Ляшенко, кандидат історичних наук, аналітик Research & Branding Group

 PDF-версія:

Презентація_Особиста безпека_06_2020

*Опитування проводилося у період з 27 травня по 24 червня 2020 року. Всього опитано 4033 респонденти у віці від 18 років і старше. Вибірка репрезентує населення України за статтю, віком, типом населеного пункту та регіоном проживання (за винятком непідконтрольних територій Донецької і Луганської областей, АР Крим, та м. Севастополь). Метод опитування – CATI-опитування (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) ролінгового формату. Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 1,5%.

Назад